O nama

 

Preduzeće LIGNO-PROGRES doo osnovano je 1996. godine. Nalazimo se 6 km od Novog Grada pored magistralnog puta Novi Grad (Bos.Novi) - Prijedor. Proizvodni pogoni, sušare, pariona i skladišta prostiru se na površini od 15000m2, gdje je trenutno zaposleno 52 radnika. Glavna djelatnost preduzeća je proizvodnja i prerada različitih vrsta drveta gdje je najviše zastupljena bukva, te izrada bukove samice, polusamice, okvajčene daske, parketnih friza i elemenata za izradu namještaja. U našoj ponudi imamo i program izrade cijepanog drveta. Za potrebe preduzeća posjedujemo kamion sa dizalicom koji služi za vlastite potrebe odnosno transport trupaca iz šume.

Tokom godina smo ulaganjem u tehnologiju obrade drveta značajno proširili proizvodni program i povećali proizvodne kapacitete. Ukupnu proizvodnju dijelom plasiramo na domaće tržište i zemlje u regionu, a oko 70% izvozimo u zemlje Europe i druge zemlje svijeta.

Preduzeće veliku pažnju posvećuje kvalitetu svojih proizvoda i usluga. Nabavljamo samo birane trupce koji zatim podliježu strogoj ulaznoj kontroli. Kvalitet se kontroliše tokom cijelog procesa obrade i proizvodnje, te se na kraju gotov proizvod još jednom detaljno provjerava.

Ekologija, zaštita okoliša i čovjekova zdravlja zauzimaju vrlo važno mjesto u našem proizvodnom procesu. Koristimo isključivo kvalitetnu domaću sirovinu, a naš dobavljač "Srpske šume" šumama gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Naš tržišni uspjeh se temelji kako na stručno obučenom kadru tako i na odličnoj saradnji sa "Srpskim šumama" kao ključnim dobavljačem sirovine.

Kako smo svjesni ogromne vrijednosti drveta kao sirovine , brižnim planiranjem proizvodnog procesa smanjili smo otpad ovog vrijednog materijala na minimum, a sva sredstva za zaštitu drveta i ostali proizvodi koji se koriste u proizvodnji moraju zadovoljiti najstrože kvalitativne i ekološke standarde.

 

KONTAKTIRAJTE NAS ILI DOĐITE. NAŠA PREPORUKA SU NAŠI ZADOVOLJNI KUPCI IZ CIJELE BiH, ZEMALJA U REGIONU I EUROPE.

 

MI POSTOJIMO RADI VAS!