BUKOVA SAMICA I POLU SAMICA

debljina: 25-80 mm

širina: 100 +

dužina: 1000 +; 2100 +

kvalitet: A; A/B; B

vlaga: suvo, sirovo

 

BUKOVA OKRAJČENA DASKA

debljina: 25-80 mm

širina: 100 +

dužina: 500 +; 1000+;2100 +

kvalitet: A; A/B; B

vlaga: suvo, sirovo, pareno/ bijelo

 

BUKOVI ELEMENTI

debljina: 25-50 mm

širina: 38 +

dužina: 250 +

kvalitet: čisto/kern

vlaga: suvo, sirovo

 

BUKOVA FRIZA

debljina: 25-50 mm

širina: 38 +

dužina: 200 +

kvalitet: čisto/kern

vlaga: suvo, sirovo

 

OGRIJEVNO CIJEPANO DRVO

vrsta drveta: bukva, hrast, grab ...

dužina: 25, 33, 50

vlaga: suvo, sirovo

 

 

 

UZGOJ I ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

- sječa

- izvoz oblovine

- izvoz ogrijevnog drveta

- prevoz